กำหนดการจัดงาน

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 04.00 - 10.00 น.
สถานที่จัดงาน : ณ สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จัดโดย : องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิกัด GPS: 16.8451056,102.8944902

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือโครงการสวัสดิการสัตว์ป่าชราภาพเพื่อชะลอการสูญพันธ์ของสัตว์ป่าหายาก
2. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิภาพและสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีและสนุกกับการท่องเที่ยวในสวนสัตว์ที่มีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่หลากหลาย
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวในสวนสัตว์ผ่านกิจกรรมการวิ่งในรูปแบบ Sport Tourism และแนะนำสถานที่ Unseen ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ประเภทของกิจกรรม / การแบ่งกลุ่มอายุ

1. Fun run ระยะทาง 5 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ (ชาย/หญิง) รับสมัคร 1,500 คน


2. Mini marathon ระยะทาง 12 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ (ชาย/หญิง) รับสมัคร 1,500 คน


อัตราค่าสมัคร

1. VIP 1,000 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึกคอโปโล ตุ๊กตาน้อง Unseen และเหรียญรางวัล (ลงแข่งขันในระยะทางใดก็ได้)
การบริการและสิทธิประโยชน์ (VIP)
1) เสื้อ Sport T-Shirt (VIP)
2) เหรียญ Finisher
3) ตุ๊กตาน้อง Unseen
4) นักวิ่งเข้าชมและท่องเที่ยวในสวนสัตว์ฟรี
5) สิทธิ์เข้าชมการแสดงแมวน้ำ และรถราง ฟรี!2. Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร อายุไม่เกิน 15 ปี 300 บาท อายุไม่เกิน 15-19 ปี 400 บาท รุ่นอายุอื่น ๆ 500 บาท
การบริการและสิทธิประโยชน์
1) เสื้อ Run Unseen (5 Km.)
2) เหรียญ Finisher
3) นักวิ่งเข้าชมและท่องเที่ยวในสวนสัตว์ฟรี


3. Mini marathonระยะทาง 12 กิโลเมตร อายุไม่เกิน 15 ปี 350 บาท อายุไม่เกิน 15-19 ปี 450 บาท รุ่นอายุอื่น ๆ 500 บาท
1) เสื้อ Run Unseen (12 Km.)
2) เหรียญ Finisher
3) นักวิ่งเข้าชมและท่องเที่ยวในสวนสัตว์ฟรีหมายเหตุ : ผู้สมัครทุกประเภททุกรุ่น 3,000 คนแรกจะได้รับเสื้อที่ระลึก และเหรียญรางวัล และสามารถเข้าชมสวนสัตว์ได้ฟรี!

รางวัลและของที่ระลึก

1. ผู้ชนะ อันดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ชายและหญิง วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 12 กม. จะได้รับ เงินรางวัล
2. ชนะ อันดับที่ 1-5 กลุ่มอายุไม่เกิน 15 ปี และ 16-19 ปี ชายและหญิง วิ่งฟันรันระยะทาง 5 กม. จะได้รับ เงินรางวัล (800,700,600,500,400) ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
3. ผู้ชนะอันดับ 1-5 กลุ่มอายุทั่วไป/ 50-59 ปี /60 ปี ขึ้นไป จะได้รับถ้วยรางวัล
4. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทางจะได้รับเหรียญที่ระลึก 3,000 เหรียญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. รับเสื้อ - รับเบอร์วิ่งบริเวณประตูทางเข้าสวนสัตว์
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
04.00 น. เปิดรับสมัครหน้างาน พร้อมรับเสื้อ – รับเบอร์วิ่ง
05.30 น. อบอุ่นร่างกาย
05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง 12 กม.
05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)
06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 12 กม.
06.10 น. เดิน-วิ่ง 5 กม. เข้าจุดสตาร์ท ปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งฟันรัน 5 กม.
07.00 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)
08.00 น. พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครแสดงหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงก่อนเข้ารับถ้วยรางวัลนักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้นและต้องผ่านจุด Check Point และรับสัญลักษณ์ครบถ้วนนักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อมองเห็นชัดเจนคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่หมายเลขประจาตัววิ่งพับหรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุหรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

บริการและสวัสดิการ

1. บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน (ทุก 2 กิโลเมตร)
2. ซุ้มอาหารเช้าเครื่องดื่มบริการหลังเข้าเส้นชัย
3. บริการปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาลคอยดูแลตลอดการแข่งขัน
4. บริการรับฝากของ (ไม่รับฝากของมีค่าและกรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น).
5. มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง
6. บริการจุดกางเต้นที่พัก